Jälleenmyyjille

Referenssit

LymphaTouch® Clinical Proof Book

  • LymphaTouch-laitteella tehtyjen tutkimusten abstraktit
  • Opinnäytetöiden abstraktit

Opas on toteutettu englanniksi.

LymphaTouch Oy tekee yhteistyötä Suomessa
kuntoutuksen ammattilaisten kanssa