ME-Fysiotiimi potilasreferenssi: 68 -vuotias aktiivinen nainen. Peroneus longus operaatio oikeaan nilkkaan 

LymphaTouch® käyttökokemus 

ME-Fysiotiimi Oy, fysioterapialaitos 
Rummunlyöjänkatu 3, 02600 Espoo, Suomi 
www.mefysiotiimi.fi 
Erja Kouri & Monica Ebneth-Pihlaniemi 

LymphaTouch® -laite on ollut käytössämme fysioterapiassa vuodesta 2010. Tuki- ja liikuntaelinten fysioterapiaan erikoistuneessa laitoksessamme käytämme LymphaTouch®-laitetta päivittäin kivun, pre- ja postoperatiivisen turvotuksen hoidossa sekä arpien ja faskian käsittelyssä.  

Tuki- ja liikuntaelinten fysioterapiaan kuuluu meillä mm. monenlaisten nivelkipujen sekä liikkuvuusrajoitusten hoito sekä akuutissa että kroonisessa vaiheessa tavoitteena kivun ja turvotuksen lievittyminen, liikkuvuuden ja toimintakyvyn paraneminen. Lymfaattisen järjestelmän hyvä toiminta on olennaista kun puhutaan kudosten uudistumisesta ja optimaalisesta toipumisesta. Traumojen ja urheiluvammojen esim. nilkan nyrjähdysten jälkeen käsittely olisi hyvä aloittaa mahdollisimman nopeasti turvotuksen vähenemiseksi ja mahdollisuuksien mukaan jatkaa käsittelyä alkuvaiheessa päivittäin hyvän hoitotuloksen ja kuntoutumisen saavuttamiseksi. 

Teemme LymphaTouch®-käsittelyä myös pre- ja postoperatiivisesti. Asiakkaillemme tehdään pääasiassa olkapää-, polvi- ja lonkkaoperaatioita sekä käsikirurgiaa. Kokemuksemme on, että käsittelylle saa parhaan vasteen kun se tehdään leikkausta edeltävänä päivänä aktivoimaan lymfaattisen järjestelmän normaalia toimintaa. Tikkien poiston jälkeen arpikudosta voi käsitellä laitteen kanssa monella eri tekniikalla. Kiinnikkeisten ja huonosti liikkuvien arpien käsittelyä kannattaa tehdä, vaikka olisi kulunut jo kuukausia leikkauksen jälkeen.  

Faskiakäsittelyt ovat yksi tärkeä osa manuaalista terapiaa ja LymphaTouch®-laite toimii loistavasti manuaalisten tekniikoiden rinnalla. Laitteella saadaan alipaineella aikaan kudoksen nosto ja samanaikainen kierto, minkä on todettu vaikuttavan myönteisesti faskiarakenteen mobiliteettiin. Laitteen alipaineen säätö on herkkä ja helppo säätää, joten LympaTouch on usein paras tapa aloittaa erityisesti kivuliaan, pinnallisen faskian käsittely. Käsittely toimii hyvin myös palauttavana hoitona urheilijoilla. Pehmytkudosten ongelmissa LymphaTouch®-käsittelyllä saadaan aikaan kivun lievittyminen, jolloin päästään etenemään tehokkaasti aktiiviseen, yksilölliseen harjoitteluun. 

 Suosittelemme LymphaTouch®-laitetta fysioterapeuteille, jotka toimivat aktiivisesti tuki- ja liikuntaelinten kipujen ja toimintahäiriöiden sekä pre- ja postoperatiivisen fysioterapian kanssa ja jotka tapaavat asiakkaita urheiluvammojen ja traumojen jälkeen.  

Potilasreferenssi 

68-vuotias aktiivinen nainen. Peroneus longus operaatio oikeaan nilkkaan. 

1. LymphaTouch® käsittely aloitettiin preoperatiivisesti päivää ennen leikkausta lymfaattisen järjestelmän aktivoimiseksi. Edettiin yleisin ohjeistuksen mukaisesti proksimaalisesta distaaliseen ja takaisin. Koko ajan alipaine pulsoivasti 2 sek/50 %. Käytetyt suulakkeet olivat 60 mm ja 80 mm. 

2. Aloitus takaa epäkäslihaksen päältä aktivoiden kaulan alueen imusolmukkeet terminus alueella, alipaine 80 mmHg ja paikallaan pysyvä tekniikka, yhteensä noin 10 pumppausta 3 eri kohdasta siirtäen kuppia aina niin, että se peittää 1/3 edellisestä kohdasta. 

3. Edetään rangan päältä C7- sacrum. 80 mm suulake. Alipaine ensimmäisellä kerralla 80 mmHg, myöhemmin 100 mmHg ja 110 mmHg ja paikallaan pysyvä tekniikka. Siirrytään ala-ylös 2 kertaa siirtäen kuppia aina niin, että se peittää 1/3 edellisestä kohdasta. 

4. Inguinaalisten imusolmukkeiden aktivointi vastaavasti kuin kohdassa 2. 

5. Edetään oikeaa alaraajaa alaspäin vastaavalla tekniikalla reiden alueella suulake 80 mm, säären ja jalkapohjan alueella 60 mm. Pysähdytään aktivoimaan polven imusolmukkeet paikallaan pysyvällä tekniikalla polvitaipeessa ja polven mediaalipuolella. Paine 80-100 mmHg lukuunotamatta jalkapohjan aluetta, missä alipaine 250 mmHg. 

6. Palataan pohkeen ja takareiden kautta takaisin proksimaalisuuntaan.  

Myöhemmät käsittelyt

1. Operaation jälkeen päästiin aloittamaan fysioterapia myöhään koska haava infektoitui. Ensimmäinen postopratiivinen fysioterapiakerta 6 viikkoa operaation jälkeen. Ongelmana myös jalkaterän pääliosan hermovaurio kipsin painamisesta johtuen. Jalkaterän päällä tunnottomuutta, myöhemmin yliherkkyyttä ja allodyniaa.  

Ensimmäisellä kerralla koko lymfaattisen systeemin aktivointi vastaavasti kuin preoperatiivisesti. Turvotusta lähinnä jalkaterän päällä ja lateraalimalleolin takana. Yliherkkyyden vuoksi jalkaterän päällä aktvointi 50 mm ja 60 mm suulakkeilla. Alipaine 20-40 mmHg. Tässä vaiheessa lateraalimalleolin takaa käsittely arven vuoksi vielä arven viereltä 35 mm ja 50 mm suulakkeilla, alipainetta 50-70 mmHg seuraten arven käyttäytymistä. 

2. Turvotusta oli pitkään lievänä jalkaterän päällä ja lateraalimalleolin takana. Suurin ongelma oli jalkapöydän yliherkkyys, minkä vuoksi alipaineen oli oltava hyvin pieni. LymphaTouch®-käsittelyn suurin hyöty seuraavina viikkoina oli arven käsittely. Hoitofrekvenssi 1x viikossa koska asiakas asui yli 100 km päässä. Kotihoito-ohjeet kuvataan myöhemmin. 

3. Arven keskiosa oli kipeä ja liikkumaton . Käsittely aloitettiin ja lopetettiin joka kerta aktivoimalla terminus alue solisluukuopasta anteriorisesti 50 mmHg tai posteriorisesti 80 mmHg. Alkukerroilla arpea lähestyttiin arven vierestä joka puolelta. Suulakkeet olivat 35 mm ja 50 mm, alipaine 40- 70 mmHg, paikallaan pysyvä tekniikka. 

4. Myöhemmillä kerroilla edetään arven ympärillä 50-100 mmHg alipaineeseen. Tekniikat vaihtelevat paikallaan pysyvästä nostoon ja kiertoon sekä ”knitting” tekniikkaan. Käsittelyä myös arven päältä. 

5. Hoitokertoja oli yhteensä 9 operaation jälkeen. LymphaTouch®-käsittelyyn yhdistettiin manuaalista faskiakäsittelyä ja manuaalista arven käsittelyä, nilkan mobilisointia, liikkuvuusharjoittelua tasapainoharjoittelua ja terapeuttista harjoittelua tähdäten parempaan kävelyyn ja toiminnallisiin arjen asioihin. 

6. Kotikäsittelyinä asiakkaalle opetettiin cupping arven hoitoon pienen lasisen cupping välineen kanssa. Hän käytti myös silikoniteippiä ja 6D teippiä arven hoidossa. 

Suurin apu fysioterapiassa LymphaTouch®-laitteesta oli, tässä tapauksessa preoperatiivisesti sekä turvotuksen ja arven käsittelyssä. Jänneoperaation jälkeen hoitotulos turvotuksesta ja arven liikkuvuudessa oli loistava.