LymphaTouch yhdistää alipaineen ja mekaanisen värinän. Alipaineen määrä on muutettavissa helposti asiakkaan ja hoidon tarpeen mukaan. Alipainearvot ovat 20–350 mmHg ja mekaaninen värinä 90-20 Hz. LymphaTouchissa on käytössä viisi edellistä suulakekokoa, jonka avulla LymphaTouchia voidaan käyttää koko keholla.

Tässä artikkelissa paneudutaan LymphaTouchin mahdollisuuksiin seuraavissa hoitoaiheissa:

  • vammasta tai leikkauksesta johtuvan turvotuksen vähentäminen
  • pehmytkudosrakenteiden joustavuuden lisääminen
  • arpikudosten joustavuuden lisääminen

Vammasta tai leikkauksesta johtuvan turvotuksen vähentäminen

LymphaTouch operating principle

Tyypillisesti vamman tai leikkauksen jälkeisen turvotuksen hoidossa on yleisimmin käytetty lymfaterapiaa ja kompressiota, sekä ensiapuna kylmä-koho-kompressiota. LymphaTouch:n tuottamalla alipaine nostaa ihoa, jonka avulla avaa imunestejärjestelmän imusuonikapillaareja, mikä edesauttaa järjestelmää ottamaan vastaan turvotusnestettä. LymphaTouchin avulla turvotusnestettä voidaan myös tehokkaasti siirtää kohti päätiehyitä ja pois turvotusalueelta. Turvotuksen hoidossa alipaineet vaihtelevat tyypillisesti 20–150 mmHg välillä. LymphaTouch Pro- laite sisältää sisäänrakennetut turvotuksen hoito-ohjelmat.

LymphaTouch:n käyttöä turvotuksen vähentämiseen on tutkittu niin lymfedeemaa sairastavilla sekä pre- ja postoperatiivisen turvotuksen hoidossa. Tutkimusten mukaan LymphaTouch vertautuu yhtä tehokkaana menetelmänä lymfaedeeman ja leikkauksen jälkeisen turvotuksen hoidossa kuin manuaalinen lymfaterapia. Postoperatiivisen turvotuksen hoidossa LymphaTouchia voidaan hyödyntää jo leikkauspäivänä, edistämään kudosten luontaista paranemisprosessia.

Ultraäänivideossa näkyy miten nivusimusolmuke aktivoituu alipainepulssin aikana. Lisäksi UÄ-kuvassa on nähtävillä miten faskiarakenteet liikkuvat toisiinsa nähden alipaineen alla.

Pehmytkudosrakenteiden joustavuuden lisääntyminen

LymphaTouch mahdollistaa kolmannen käsittelysuunnan, noston, jolloin terapeutti voi luoda kireisiin tai rajoittuneisiin kudoksiin hallitun venytyksen, nostamalla, kiertämällä ja liu’uttamalla suulaketta. Pehmytkudos- ja faskiakäsittelyssä käytetään useimmiten suurempia alipainearvoja kuin turvotuksen hoidossa, jotta saadaan kudosta käsiteltyä tehokkaasti.

LymphaTouch-menetelmällä tehty käsittely koetaankin usein miellyttäväksi ja tehokkaaksi. Värinäominaisuutta hyödyntämällä voidaan edistää kudosten rentoutumista vielä syvemmälle. Ultraäänikuvantamisessa on todettu mekaanisen värinän (60 Hz) ulottuvan, jopa 5 cm syvyyteen. LymphaTouch- käsittelyä voi tehdä erillisenä hoitona, mutta myös esihoitona muulle faskiakäsittelylle.

Arpikudosten joustavuuden lisääminen

Arpi on kuin jäävuori; voimme nähdä vain, mitä sen päällä on, mutta emme tiedä, mitä pinnan alla on ja miten syvälle se vaikuttaa. Traumoista tai leikkauksista johtuvat arvet voivat helposti aiheuttaa toiminnallisia haittoja, kuten kiristyksen tunnetta, liikerajoitusta ja tunnottomuutta.

LymphaTouchilla ensisijaisesti vaikutetaan arven toiminnallisuuteen, nostamalla arpikudosta ja liikuttamalla suulaketta arpikudoksen päällä.  Muutokset arven ulkonäössä näkyvät tyypillisesti vasta usean hoitojakson jälkeen. Tyypillisesti arvenhoito aloitetaan arven ympäriltä isommalla suulakkeella, jotta hoidetaan varmasti koko alue, mihin arpikudos voi vaikuttaa. Suoraan arven päältä hoidettaessa 10 mm suulake on sopiva arven hoitoon.

Ultraäänivideossa näkyy miten mekaaninen värinä (siniset ja punaiset pisteet) kohdistuu 6 kuukautta vanhaan arpeen, jopa 5 cm syvyydeltä.

Artikkelin on kirjoittanut LymphaTouchin kliininen asiantuntija Anna Viitala