LymphaTouch mahdollistaa tehokkaan ja tutkitun menetelmän kuntoutukseen. Kivun hoidossa tarvitaan lisää lääkkeettömiä ja non-invasiivisia hoitomenetelmiä, johon LymphaTouch on loistava vaihtoehto.

Alipainehoito on turvallinen ja miellyttävä laite kuntoutukseen. Säädettävien toimintojen ansiosta hoitoa voidaan tarjota yksilöllisesti, tehokkaasti ja kivuttomasti. Muihin alipainehoitoihin verrattuna LymphaTouch on jopa hellävaraisempi. Hoidosta saatavien mitattavien tulosten perusteella on helppo jatko suunnitella hoidon etenemistä ja seurata vamma-alueen toipumista

LymphaTouch -laitteen hoitopään ollessa tiiviisti ihokosketuksessa, se muodostaa itsestään kudokseen alipaineen, joka aiheuttaa ihon ja kudoksen venymisen. Kudoksen venyessä imutiehyet avautuvat, jolloin imuneste alkaa virtaamaan soluvälitilasta imusuoniin. Imusuonien seinämien venyminen tehostaa kehon imunestekierron luonnollista pumppausta, mikä tehostaa imunesteen kiertoa ja sen poistumista elimistöstä.

Tuki- ja liikuntaelinoireet ja LymphaTouch

LymphaTouch sopii alipaineen ja mekaanisen värinän sekä viiden eri suulakekoon vuoksi moneen. Kaksi tyypillistä kroonista tuki- ja liikuntaelinoireitta ovat rannekanavanoireyhtymä sekä penikkatauti.

Rannekanavanoireyhtymä

Rannekanavanoireyhtymää esiintyy miehillä noin 1-2:lla sadasta ja naisilla noin 2-5:lla sadasta. Oireyhtymän aiheuttava hermopinne voi syntyä nopeasti vamman aiheuttaman turvotuksen seurauksena tai vähitellen ranteeseen kohdistuvan työn tai harrastuksen, aiheuttaman rasituksen seurauksena. Tyyppillisiin oireisiin kuuluu ensisijaisesti peukalon puutuminen sekä muiden sormien alueella.

LymphaTouch:n vaikutusta rannekanavanoireyhtymän hoitoon on selvitetty tutkimuksen avulla. Kyseisen tutkimuksen testihenkilöt kärsivät tyypillisistä rannekanavaoireyhtymän oireista – puutumisesta, pistelystä, yläraajaan heijastuvasta kivusta rannenivelessä, voimattomuudesta ja jne. Oireita ilmeni öisin, aamuisin ja joskus päivisin rasituksen myötä. LymphaTouch-hoitojakson jälkeen tutkimushenkilöiden oireet vähenivät jopa 50 %.Kolmen viikon kuluttua hoitojaksosta tutkimushenkilöistä 28 % koki, että oireet olivat edelleen lieviä verrattuna tutkimuksen alkutilanteeseen.

Säären lihasaitio-oireyhtymä eli penikkatauti

Säären lihasaitio-oireyhtymä eli penikkatauti johtuu säären rasituksen tai vamman yhteydessä sääressä oleva lihasryhmä turpoaa eikä lihaksia ympäröivä kalvo annan periksi, joten lihasaitionn ahtauden vuoksi verenkierto ahtautuu. Tyypillisenä oireena on erityisesti nilkan ojennuksessa tuntuva lihasryhmän kipu, joka pahenee rasituksessa. Penikkatauti voi syntyä vammasta tai se voi kehittyä hitaasti.

LymphaTouch-laitteen vaikutusta penikkatautiin selvitettiin tutkimuksessa, jossa osallistuneista 95 % kertoi harrastavansa säännöllisesti liikuntaa, johon kuului juoksemista. 35 % ryhmäläisistä kertoi, että juoksun lisäksi liikuntaan kuului hyppyjä ja loikkia, jotka aiheuttavat tärähtelyä altistaen penikkataudille.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten pitkän matkan voi kävellä ja juosta ilman kipua. Testi tehtiin ennen LymphaTouch-hoitoja ja hoitojen jälkeen. Alussa kivuton kävelymatka oli 1 − 5 km. Hoidon päätteeksi kivuton kävelymatka piteni 5−10 kilometriin. Yli 10 km pystyi kävelemään yhtä moni testin alussa ja lopussa. Kivuton kävelymatka oli noussut jopa 40 %:lla tutkimusryhmäläisistä.

Kivuton juoksumatka oli testin alussa 1–5 km 10 tutkimushenkilöllä ja 5 − 10 km vain yhdellä. Testin lopussa 6 tutkimushenkilöä juoksi kivuttomasti 1–5 km ja 5 tutkimushenkilöä 5–10 km. Kivuton juoksumatka oli noussut 25 %:lla tutkimushenkilöistä. Alkumittauksessa tutkimushenkilöiden penikkataudista liikuntaharrastukselle aiheuttaman haitan keskiarvo asteikolla 0 − 10 oli 6.05 ja loppumittauksessa keskiarvo oli 4.05.

Yhteenveto

Molemmissa tutkimuksissa pystyttiin todentamaan oireiden lievittyminen säännöllisellä LymphaTouch:n käytöllä. Alipaineen mahdollistava noste kudokseen toimii niin akuuttien vammojen kuin ylirasituksesta johtuvien vammojen kuntoutukseen.

LymphaTouch mahdollisti huilun soittamisen jatkamisen

“LymphaTouch on ollut olennainen osa vakavan rannemurtuman leikkauksen ja useita kuukausia kestäneen erittäin kivuliaan neuropatian kuntoutuksessa. Koko yläraajani olkapäästä sormiin saakka oli lukossa. Soitan ammatikseni huilua, ja lääkäri arvioi, että en voisi enää koskaan soittaa huiluani.

Lopulta fysioterapeuttini aloitti LymphaTouch-hoidot osana kuntoutustani. Se vei aikansa – aluksi kaksi kertaa viikossa, sitten kerran viikossa ja lopulta 2–3 viikon välein. LymphaTouch-hoidot, terapeuttini upea ammattitaito sekä itse kotona tehtävien harjoitteiden ansiosta   liikkuvuus on parantunut 95 %. Jatkan, kunnes olen palautunut 100 %. Kaikki hermokipuni on poissa ja pystyn taas soittamaan huiluani. Syvimmät kiitokset tämän upean laitteen kehittäjälle – se on auttanut minua saamaan elämäni takaisin.”

Marina Raye Black Mountain, NC

Lähteet

Säären lihasaitio-oireyhtymä, ”penikkatauti”. 2022. Terveyskirjasto. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00317

Rannekanavaoireyhtymä (karpaalitunnelisyndrooma). 2022. Terveyskirjasto. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00770

Röntynen, J. & Tuomainen, M. 201 LymphaTouch-hoitomenetelmän vaikuttavuus rannekananvanoireyhtymän hoidossa. Savonia Ammattikorkeakoulu

Moilanen, T. & Päivänen, J. 2012. Vaikuttaako LymphaTouch-hoitomenetelmä penikkatautiin? Määrällinen tutkimus asiakkaiden kokemuksista.