Potilaalle oli käynyt työtapaturma, joka oli aiheuttanut yli 60 % palovammat kehoon komplikaatioineen. 2019 toukokuussa aloitettiin posttraumaattinen fysioterapia.

LymphaTouch-laitteen kokemus liittyy käsien ihosiirtojen (oman ja keinoihon) aiheuttaman arpimuodostuksen ja siitä johtuvan liikerajoituksien hoitoon. Käsien dorsaalipuolella palovammat olivat laajoja, jotka vaativat runsaasti ihonsiirtoja ja keinoihoa. Sormien fleksioliike oli rajoittunutta, sormenpäät jäivät keskimäärin n. 6 cm kämmenpohjasta. Aktiiviliike onnistui, mutta arpikudosten kireys rajoitti sekä aktiivista että passiivista liikettä. Arpikudokset tekivät myös kämmenselän ihosta hyvin epätasaisia.

Toukokuun 2019 ja marraskuun 2020 välillä käsien fysioterapia oli maltillista mobilisointia ihon ohuuden vuoksi. Joulukuussa 2020 iho oli vahvistunut, että voitiin aloittaa käsittely LymphaTouchilla. Laitetta käytettiin esihoitona aluksi 80 mmHg pulsoiden 35 mm suulakkeella. Fysioterapiaa oli kerran viikossa.

Jo muutaman käsittelykerran jälkeen, potilaan puoliso oli huomannut ihon olevan sileämpi. Vaikka se ei ollut fysioterapian keskeisin saavutus, oli se silti tärkeä huomio. Käsittelyjen jälkeen sormien liikelaajuus alkoi parantua, ja alipainetta pystyttiin lisäämään tasaisesti 120 mmHg asti yhdistettynä mekaaniseen värinään.

Fysioterapian ja LymphaTouchin avulla saavutettiin vasemman käden sormien fleksio n. 1 cm päähän kämmenpohjasta, eikä liikerajoitus merkittävästi häiritse päivittäisiä toimintoja. Oikean käden sormien fleksio on vajaampi runsaamman arpikudoksen takia, mutta sormien toiminnallisuus on palannut; ihon elastisuus ja aprikudoksen joustavuus mahdollistaa sujuvan työkalujen käytön ja arkitoiminnot.

Käytännön huomioita: kun iho on kireä, voi alussa tiiviin kontaktin saaminen olla haasteellista. Tässä tapauksessa tiivin ihokontaktin saaminen helpottui, kun, kun terapeutti painoi sormin potilaan metakarpaaliluita palmaaripuolelta kohti suulaketta. Fysioterapian edetessä se ei enää ollut tarpeen. Pienin suulake mahdollistaa tiiveimmän kontaktin.

Ilkka Heikkilä
Fysioterapeutti
Fysikaalinen hoitolaitos Friski

www.friski.fi