Suomen maajoukkuetason maastohiihtäjä loukkaantui kaatumisen seurauksena ja sai vakavan pehmytkudosvamman vasempaan reiteensä. Ensimmäisten viikkojen aikana urheilija käytti keppejä, ja pystyi luopumaan niistä parin viikon jälkeen. Kuntoutuksen esteeksi muodostui turvotus ja kudosnesteen pakkautuminen vamma-alueelle, joka ei osoittanut vähenemisen merkkejä vielä 2,5 viikkoa vammasta

Reiden ja polven alueella oli turvotusta, joka rajoitti polven liikeratoja. Lisäksi reidessä oli merkittävää kireyttä. Ensimmäisellä fysioterapiakäynnillä polven fleksio oli 70 astetta ja kahden jalan kyykyssä 80 astetta. LymphaTouch- hoidot aloitettiin neljä viikon kohdalla loukkaantumisesta.

LymphaTouch-hoito

LymphaTouch-hoitojen tavoitteena oli turvotuksen ja kireyden väheneminen vamma-alueelta. Hoidot toteutettiin itsehoitona. Urheilija sai opastuksen laitteen käyttöön ja käytettävät hoitoprotokollat. Hoitoprotokollina käytettiin preoperatiivista ohjelmaa (30 min) ja paikallista hoito-ohjelmaa (10 min) reiden alueen kireyden lievittämiseen.

LymphaTouch-hoitoja toteutettiin keskimääräisesti joka toinen päivä ja hoitoon käytettiin kerralla noin 20–30 minuuttia. LymphaTouch-laitetta käytettiin osana kuntoutusta yhden kuukauden verran, jonka jälkeen urheilija pystyi aloittamaan täysipäiväisen harjoittelun.

Tulokset

Hoito oli alusta asti miellyttävä ja kivuton. Urheilija huomasi paineen tunteen reiden alueelta vähenevän jokaisen hoitokerran jälkeen. Ensimmäisillä hoitokerroilla reiden vamma-alue oli kosketusarka, mutta LymphaTouch ei aiheuttanut samaa tuntemusta.

Ensimmäiset selkeät paranemisen merkit havaittiin ensimmäisen viikon jälkeen ja noin viidennen hoitokerran kohdalla. Turvotus polven alueelta väheni merkittävästi ja polven liikkuvuus parani. Reiden alueen kireys pehmeni ensimmäisen viikon aikana, jolloin kudos alkoi nousemaan alipaineen alla.  

Neljän viikon kohdalla turvotus ja kireys olivat kokonaan poistuneet. Polven fleksio oli neljän viikon hoitojakson jälkeen 140 astetta ja seisten kahden jalan kyykyssä 120 astetta. Tämän jälkeen LymphaTouch- hoidon tavoite siirtyi tukemaan harjoituksista palautumista.

Kommentit

Urheilija koki laitteen helppo käyttöiseksi, tehokkaaksi ja kivuttomaksi menetelmäksi. Fysioterapeutti huomasi, että polven liikelaajuus lisääntyi merkittävästi ja nopeasti sen jälkeen kuin LymphaTouch-hoito aloitettiin.