CRPS (complex region pain syndrome) on raajan ääreisosan kipusairaus, joka tavallisimmin kehittyy vamman tai leikkauksen jälkeen. CRPS on vaikea kipusairaus, johon liittyy sensorisia, motorisia, autonomisia sekä troofisia oireita ja löydöksiä. Diagnoosi perustuu kliinisen tutkimuksen löydöksiin, potilaan esitietoihin ja oireisiin sekä oireiden muiden mahdollisten syiden pois sulkemiseen. Diagnoosi jaetaan kahteen luokkaan CRPS I on oireyhtymä, johon ei liity hermovauriota, ja CRPS II:een liittyy hermovaurio.  Oireisto on monimuotoinen ja voi ajan kuluessa muuttua hoito- ja kuntoutumistoimien myötä. (1).

CRPS:n tyypillisiä oireita ovat:

 • jatkuva kipu
 • herkistynyt kivuntunto
 • normaalisti kivuttoman ärsykkeen provosoima kipu
 • lämpötilan vaihtelu raajojen välillä ja/tai ihonvärin muutoksia/epäsymmetrisyyttä
 • turvotusta ja/tai hikoilun muutoksia / epäsymmetrisyyttä
 • rajoittunut liikelaajuus ja/tai motoriset toimintahäiriöt (3)

CRPS:n kuntoutustoimien tavoitteena on kivun lievitys, toimintakyvyn ja elämänlaadun kohentaminen sekä CRPS:n pitkäaikaisvaikutusten ehkäiseminen. Näihin tavoitteisiin päästään tunnistamalla oireyhtymä nopeasti ja käynnistämällä hoito- ja kuntoutustoimet ilman viivettä (1). Yleisimpänä fysioterapiamenetelmänä on terapeuttinen harjoittelu, jossa tehdään toiminnallista ja liikelaajuutta lisääviä harjoitteita. Myös muut fysioterapiakeinot, kuten esimerkiksi aivo- ja aistiharjoitteet, kognitiivinen käyttäytymisterapiat, mindfullness- harjoitteet ja monitieteiset kivun hoito-ohjelmat, ovat aktiivisessa käytössä. (2). 

Krooninen kipu aiheuttaa muutoksia aivokuoren ja liikeaivokuoren toiminnassa. Jatkuvat kipuimpulssit aiheuttavat liikeaivokuoren yliaktivoitumista, jonka seurauksena normaali raajan toiminta rajoittuu, jolloin nivelten liikkuvuus rajoittuu, aktiivinen lihaspumpputoiminta vähenee ja turvotus lisääntyy. Lymfaterapian tavoitteena on tehostaa imunesteen virtausta, jolloin turvotuksesta johtuva kudospaine ja kipureseptoreiden ärsytys vähenee. Paineen tasoittuminen muuttaa koko CRPS-raajan tuntemuksia. Lymfaterapian aiheuttama kosketus toimii siedätyshoitona, sillä se aiheuttaa CRPS-raajan motorisia alueita aivoissa ja antaa sensorisia ärsykkeitä. Tämä perustuu aivojen plastisuuteen, ja siksi onkin tärkeää, että lymfaterapia on kivutonta. (5).Turvotushoitoja on käytetty osana CRPS-potilaiden kuntoutusta. Turvotuksen hoitamiseen käytetyillä menetelmillä on saatu turvotusta ja kipua lievennettyä sekä lisättyä alarajaan aktiivista liikkuvuutta (4).

Lymfaterapia CRPS-potilaiden kanssa aloitetaan vartalolta, jotta nähdään, miten potilaan keho reagoi vilkastuneeseen lymfakiertoon. Tämän jälkeen voidaan siirtyä herkistyneen raajan käsittelyyn. Mikäli kyseessä on erittäin herkistynyt CRPS-raaja, voidaan lymfaterapia tehdä peilisoluja hyödyntämällä eli tehdä lymfakäsittely terveelle puolelle. (5)

LymphaTouch on löytänyt paikkansa myös CRPS-potilaiden kuntoutuksessa. LymphaTouch luoma alipaine ja kudoksen noste on aktivoi lymfakiertoa myös matalilla alipaineilla. LymphaTouch- hoito on hyvä aloittaa matalilla alipaineilla, ja lisätä tarvittaessa alipainetta potilaan tuntemuksen mukaan.

Pihlajalinnan fysioterapeutti Viivi kertoo, miten hän hyödyntää LymphaTouchia hänen CRPS-potilaillaan:

Olen käyttänyt LymphaTouch hoitoa osana CRPS-potilaiden hoitoa jo 10 vuoden ajan. Aloitan CRPS-potilailla lymfahoidon LymphaTouch- laitteella, koska minulla ei ole lymfaterapeutin koulutusta. Jos on hyvin herkistynyt ja kivulias potilas, ohjaan potilaan lymfaterapian ensialoitukseen kollegalle, jolla on manuaalisen lymfaterapian koulutus.

Jos manuaalisella lymfalla on hyvä vaste ja potilas sietää lymfahoidon, aloitan lymfakäsittely laitteella. Tärkeää on aina pysyä kivuttomalla tai potilaalle siedettävällä alueella ja voimakkuuksilla. CRPS-potilaita hoitaessa aloitetaan hoito aina kivuttomalta alueelta, yläapertuuran alue (soliskuopat, kainalo), hartia ja vatsan käsittely sekä mahdollisesti terveen raajan alueelta. Jos hoito näillä alueilla on siedettävä, lähdetään hoitamaan kohti kipeää raajaa.

Yläraajan CRPS -potilaista osa sietää manuaalisen lymfan kipeään yläraajaan alas kämmeneen asti, mutta LymphaTouch -laitteella voidaan joutua jättämään käsittely olkavarren tai kyynärvarren yläosan alueelle, ja sen alemmaksi raajaan ei edetä. Potilaan siedon mukaan voidaan hoito ulottaa alas käteen ja kämmeneen asti. Vastaavasti alarajaan CRPS -potilaat sietää usein käsittelyn säären puoliväliin asti. Nilkan alue ei aina siedä kivun takia käsittelyä, niin jalkapohjan käsittely on monilla hyvin siedetty.

CRPS -potilailla on kivun suhteen suuria päiväkohtaisia eroja, joten hoito tehdään aina päivän tilanteen mukaan pysyen potilaalle kivuttomalla tai siedettävällä alueella. Kivuliaana päivänä moni potilas on kokenut yläapertuuran, vatsan ja hartia-alueen käsittelyn rentouttavana, ja se saa jo elimistön lymfakierron vilkastumaan ja positiivia vaikutuksia aikaan myös kivuliaassa raajassa.  Yläraajan CRPS -potilaat hyötyvät usein hartiarenkaan alueen lihasten käsittelystä ja tällä alueella voidaan sietää suurempiakin voimakkuuksia LymphaTouch:lla ja se koetaan usein miellyttävänä.

Lähteet:

 1. Duodecim. 2017. Alueellinen kipuoireyhtymä. https://www.duodecimlehti.fi/duo13888
 2. Miller, C., Williams, M., Heine, P., Williamson, E. & O’Connels, N. 2019. Current practice in the rehabilitation of complex regional pain syndrome: a survey of practitioners. Disability and Rehabilitation. Volume 41. https://doi-org.ez.lapinamk.fi/10.1080/09638288.2017.1407968
 3. International Association for the Study of Pain. Classification of chronic pain. 2nd edition (revised). www.iasp-pain.org/files/Content/ContentFolders/Publications2/ClassificationofChronicPain/Part_II-A.pdf
 4. Safaz, I., Tok, F., Taskyanatan, M.& Ozgul, A. 2009. Manual lymphatic drainage in management of edema in a case with CRPS: why the(y) wait?. Rheumatol Int (2011) 31:387–390 DOI 10.1007/s00296-009-1187-x.
 5. Lyko-lehti. 2011. Manuaalinen lymfaterapia lievittää kipua CRPS:ssä. Kirjoittajina Anne Anttila (Ft, lymfaterapeutti) & Heli Turkki (Ft, lymfaterapeutti)