Potilas on nainen, jolla on diagnosoitu anaplastinen kilpirauhassyöpä / metastaattinen erilaistunut karsinooma ja aiemmin Hodkinin lymfooma. Potilas oli hyvin aktiivinen hoidon hankinnassa ja oli juuri jäänyt eläkkeelle töistä ennen diagnoosiaan ja nautti eläkeharrastuksista, kuten matkustamisesta, puutarhanhoidosta ja kodinhoitoprojekteista. Hoidon alussa hänellä diagnosoitiin MDACC-luokitusasteikkolla (MD Anderson Cancer Centre) vaiheen 1a lymfedeema- pehmeä näkyvä turvotus, ei kuoppia ja palautuva.

Menetelmät

Hoidon tavoitteena oli vähentää leikkauksen jälkeisen turvotuksen oireita sekä kemoterapian ja sädehoitojen jälkeistä jäykkyyttä ja fibroosia.

Hoito aloitettiin 7 viikkoa sädehoitojen jälkeen. LymphaTouch-hoito suoritettiin kerran viikossa yhdessä manuaalisen lymfaterapian, kinesioteippauksen, vaahtomuoviinserteillä tehtävän kompressiohoidon ja itsenäisen lymfaterapian kanssa. Potilas raportoi hyvästä kompressiohoidon noudattamisesta, mutta huonosta itsenäisen lymfaterapian noudattamisesta. Hän oli hyvin myöntyväinen käymään hoidossa fysioterapiavastaanotolla.

LymphaTouch®-asetukset ja -tekniikat

Pulssiaseutus, 2s/50%, 80mmHg – 120mmHg painealue, 80mm, 50 ja 35mm suulakkeet.

Tekniikat sisälsivät paikallaan pysyvää tekniikkaa ja liu’utustekniikkaa, 80-60 mm: n suulakkeita käytettiin turvotusta varten ja 50 mm: n suulakkeella tehtiin nosto- ja kiertotekniikkaa fibroottiselle kudokselle.

Results

Turvotuksen mittaamiseen käytettiin ALOHA-mittaria (Assessment of lymhedema of head and neck). Taulukossa näkyy intervention aikana otetut mittaustulokset.  

 Ympärysmitta (cm) ennen interventiota 12. kesäkuuta 2020Ympärysmitta (cm) Intervention jälkeen 23. heinäkuuta 2020Ympärysmitta (cm) Seurantakäynti 19. elokuuta
Alempi kaula41.536.737.6
Ylempi kaula44.440.839.0
Korvasta korvaan25.424.024.0

Intervention lopussa pään ja kaulan alueen lymfedeeman potilasluokitus pysyi samalla tasolla 1a- pehmeä, näkyvä turvotus, ei kuoppia, palautuva, kuin alkuarvioinnissa.

Ennen interventiota

Intervention jälkeen

Liikelaajuus: Kaulan liikelaajuus arvioitiin silmämääräisesti. Kaularangan kierto parani arviolta 50 prosenttia alkuperäiseen ensimmäiseen mittaukseen verrattuna. Lateraalinen fleksio parani arviolta 20 % alkuperäiseen mittaukseen verrattuna. Ennen interventiota kaularangan kierto ja lateraalifleksio oli vähentynyt vasemmalle verrattuna oikeaan.

Iho: Säteilyn aiheuttama telangiektasia eli pienten verisuonten laajentumisesta johtuva punaisuus iholla, oli ilmeinen supraklavikulaarisessa ja mediaalisessa rintakehän seinämässä rintakehän alaisella solmualueella (katso kuvat yllä). Väri ja turvotus näyttivät vähentyneen ja supistuneen tällä alueella 6 viikon intervention aikana.

Potilaan kommentti:

Potilas kommentoi, että laitteen terapeuttinen tunne oli miellyttävä ja sopiva. Laitteen avulla hän sai paremman liikeradan jokaisen terapiakerran jälkeen. Hän kommentoi, että hän piti erityisesti LT-hoidosta yhdessä muiden lymfedeeman tavanomaisten muotojen kanssa.

Tapauskertomus on Chris O’Brien Lifehouse:sta Australiasta

Sandra Templeton, Toimintaterapeutti ja vanhempi lymfaterapeutti